Váš bezpečnostný partner

: +421 918 699 399
: +421 903 301 343
facebook:     instagram:

Pracovné stroje

OPaOS – revízie elektrických častí pracovných strojov

Elektrický stroj musí byť inštalovaný a prevádzkovaný v súlade s pokynmi výrobcu. Nesprávne používanie alebo neviditeľné poškodenie elektrického stroja môže spôsobiť vážnu poruchu zariadenia, alebo ohrozenie zdravia pracovníkov a odstavenie výroby.

OPaOS elektrických častí strojov sa vykonávajú na základe normy STN 33 1500. Stroj alebo strojové zariadenie alebo pracovný prostriedok (predtým pracovný stroj) je definované podľa STN EN 60204-1:12/2001 ako montážny celok zostavený: z časti strojov alebo súčiastok , z ktorých je aspoň jedna pohyblivá, z príslušných pohonných jednotiek, ovládacích a hlavných (silnoprúdových)  obvodov a pod. Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických častí strojov sa vykonávajú tak ako aj na ostatných elektrických zariadeniach vždy pred ich prvým uvedením do prevádzky, v pravidelných intervaloch počas prevádzky a pri ich opätovnom uvedení do prevádzky. OPaOS – revízie elektrických častí pracovných strojov sa riadi podľa normy STN EN 60 204-1 / IEC 60 204

 

OPaOS elektrických častí pracovných strojov pozostáva:

  • Overenie zhody elektrických častí s technickou dokumentáciou
  • Overenie ochrany samočinného vypnutia
  • Skúšanie izolačného odporu
  • Skúška napätím
  • Ochrana pred zvyškovým napätím
  • Funkčné skúšky

V prípade záujmu, nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo na e-mailovú adresu.