Váš bezpečnostný partner

: +421 918 699 399
: +421 903 301 343
facebook:     instagram:

O nás

O nás

Spoločnosť ALLSET Alarm System, s.r.o. so sídlom v Bratislave pôsobí na Slovenskom trhu od roku 2011.

Svojim zákazníkom okrem klasickej distribúcie produktov a služieb z oblasti technickej bezpečnosti ponúkame na mieru šité komplexné riešenia s cieľom poskytnúť zákazníkom odborné, štandardizované, diverzifikované riešenie služieb.

 

Produktové portfólio ALLSET Alarm System, s.r.o. zahŕňa všetky základné komponenty potrebné k vybudovaniu technickej ochrany objektov a osôb – zabezpečovacie ústredne, kamerové monitorovacie systémy, dochádzkové a prístupovo systémy. Taktiež ponúka širokú paletu komponentov, periférií a softvéru k jednotlivým produktom. Spoločnosť je držiteľom licencie na prevádzkovanie „Technickej služby“ v zmysle zákona 473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, bez ktorej nie je možné legálne túto činnosť prevádzkovať.

 

V tejto oblasti poskytujeme komplexné služby:

 • konzultácie k problematike
  • Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS)
  • Kamerové systémy (CCTV)
  • Prístupové systémy (PS)
  • Dochádzkové systémy (DS)
 • bezpečnostné obhliadky objektov,
 • vypracovanie bezpečnostných analýz rizík,
 • vypracovanie „Dokumentácie ku KAMEROVÝM, PRÍSTUPOVÝM SYSTÉMOM, podľa zák. č.18/2018 Z.z. s odkazom na GDPR“,
 • dodávku, montáž, údržbu alebo opravu,
 • odborné prehliadky a funkčné skúšky EZS, CCTV, PS, DS podľa platných STN,
 • rýchly záručný a pozáručný servis.
 • predaj EZS, CCTV, PS, DS


Spoločnosť je zároveň držiteľom OSVEDČENIA a OPRÁVNENIA podľa vyhlášky MPaSVaR č.508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V tejto oblasti poskytujeme komplexné služby:

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného technického zariadenia – (VTZ) – (revízie) podľa platných STN
Ako realizovať svoj nový sen …
Ponúkame komplexné riešenie pre majiteľom bytov, rodinných domov, spoločenstvá bytových a nebytových priestorov, firmy, stavebné a montážne organizácie na zabezpečenie zníženia strát krádežami.

Úsmev vo vašich očiach, trezor v našich mysliach.

Váš blízky partnerALLSET Alarm System

 

V prípade akýchkoľvek požiadaviek nás neváhajte kontaktovať!