Všeobecné informácie

pred zaobstarávaní si zabezpečovacieho systému.Zákon z 19. marca 2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol dňa 5.4.2013 vrátený prezidentom SR do NR SR na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky ....

UZNESENIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 30. apríla 2013
k zákonu z 19. marca 2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátenému prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 459)

Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní v druhom a treťom čítaní

s c h v a ľ u j e

zákon z 19. marca 2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky, so zmenami uvedenými v časti III. rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky.

- NRSR 459 - zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2013
. . .Pôsobnosť zákona
§ 2

(1) Tento zákon sa vzťahuje na každého, kto spracúva osobné údaje, určuje účel a prostriedky spracúvania alebo poskytuje osobné údaje na spracúvanie.
(2) Tento zákon sa vzťahuje aj na prevádzkovateľov, ktorí nemajú sídlo, organizačnú zložku, prevádzkareň alebo trvalý pobyt na území
a) Slovenskej republiky, ale sú umiestnení v zahraničí na mieste, kde sa uplatňuje právny poriadok Slovenskej republiky prednostne na základe medzinárodného práva verejného,
b) členského štátu, ak na účely spracúvania osobných údajov využívajú úplne alebo čiastočne automatizované alebo iné ako automatizované prostriedky spracúvania umiestnené na území Slovenskej republiky, pričom tieto prostriedky spracúvania nie sú využívané výlučne len na prenos osobných údajov cez územie členských štátov; v takomto prípade prevádzkovateľ postupuje podľa § 7.
(3) Tento zákon sa vzťahuje na osobné údaje systematicky spracúvané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania, ktoré sú súčasťou informačného systému alebo sú určené na spracúvanie v informačnom systéme.Ak Vás to zaujalo a máte inštalovaný prístupový alebo kamerový systém a neviete alebo nepoznáte súvislosti neváhajte nás kontaktovať.

Aký je váš názor na zmenu tohto zákona?
Máte už doma zabezpečovací systém a stále si nieste istý že je váš dom, byt, alebo kancelária v bezpečí? Chcete kontrolovať svoje deti doma, kým Vy ste v práci? Nechcete investovať do kamerového systému? Máme pre vás riešenie! IP kamery už od 45€ bez DPH vyriešia Váš problém! Kontaktujte nás, radi Vám poradíme!