Ako začať pri riešení zabezpečenia bytu / domu / firmy?Rôzne vlámania do bytov, domov, firiem sú na dennom poriadku. Dôkazom toho sú napríklad večerné správy, kedy sa nestíhame čudovať vypočítavosti niektorých zlodejov. Častokrát im neprekáža ani fyzický kontakt s poškodenou osobou. Dá sa takémuto niečomu vyhnúť? Nikto si nemože povedať, že sa ho to netýka. Preto je na mieste, ak sa proti tomu zabezpečíme. Formy zabezpečenia objektov poznáme rôzne:

Mechanické zábranné systémy - tvorí súbor mechanických a technických prostriedkov, zariadení a komponentov, ktoré svojou konštrukciou znemožňujú ich jednoduché prekonanie. Z hľadiska bezpečnosti majú za úlohu sťažiť alebo celkom znemožniť násilné vniknutie nepovolanej osoby do chráneného priestoru alebo objektu, prípadne zabrániť neoprávnenej manipulácií s chránenými predmetmi v chránenom objekte.

Elektronické signalizačné a monitorovacie systémy - jedná sa o elektronické zariadenia, ktorých úlohou je najmä včasná registrácia, signalizácia, poprípade prenos informácií, že došlo k narašnutiu objektu ochrany, prípade bližšia špecifikácia miesta napadnutia odovzdanie tejto informácie kompetentnej osobe alebo do riadiaceho centra (strediska registrácie poplachov).

Ochranná služba, pulty centralizovanej ochrany - ich úlohou je monitorovanie pripojených (strážených) objektov, či nedošlo k narušeniu. V prípade vyhodnotenia vzniknutého poplachového stavu, zabezpečenia zákroku a prijatie adekvátnych opatrení, od výjazdu strážnej služby a následného zabezpečenia objektu, po informovanie majiteľa objektu.

Prejdime na elektronické zabezpečovacie systémy EZS mnohým známe ako alarmy. Pri ich výbere a samotnom zhotovovaní musíme hľadieť na to, akej skupine páchateľov má naše zariadenie odolávať. Páchateľov rozdeľujeme do viacerých skupín:

- Prvá skupina sú náhodní páchatelia, ktorí aktuálne riešia svoju sociálnu situáciu. Zvyčajne konajú bez predchádzajúcej prípravy. Uspokoja sa s jedlom, pitím, hmotným statkom ktorí môžu bez ťažkostí speňažiť.

- Druhú skupinu tvoria recidivisti, ktorý krádeže vykonávajú v známom prostredí s čiastočnou znalosťou vlámania a systémom ochrany. Vopred už predpokladajú uspokojenie svojich potrieb.

- Tretia skupina páchateľov sú členovia organizovaných skupín. Zvyčajne vlámania vykonávajú na objednávku na vopred vytipovanom objekte. Majú dobrú znalosť popisu objektu a systému jeho ochrany, pripravené náčinie na prekonanie existujúcich zábran. Sú nebezpeční z hľadiska spôsobenia hmotnej škody a ublíženia na zdraví, v prípade nimi neočakávanej prekážky.

- Štvrtú skupinu páchateľov tvoria takzvaní „domáci“ páchatelia, ktorí môžu vlámanie uskutočniť samostatne alebo s páchateľmi mimo objektu. Majú dokonalú znalosť objektu a sú oboznámení so systémom ochrany. Na vlámanie nepoužívajú zväčša hrubú silu ale lesť. Majú premyslený spôsob vlámania, zahladenia stôp a k tomu všestranne pripravené náčinie. Z hľadiska nebezpečnosti a spôsobenia hmotnej škody sú rovnako nebezpeční ako páchatelia tretej skupiny.

Aj podľa toho vie montážna organizácia, aké bezpečnostné prvky použiť a po dohode s majiteľom vhodne namontovať. Nepodceňujte vypracovanie bezpečnostnej analýzy! Tá zabráni tomu, aby nebol EZS poddimenzovaný alebo naopak zbytočne naddimenzovaný, čím samozrejme stúpa cena samotného systému ako i jeho montáže. Tu sa nemožeme riadiť pravidlom: "Menej je viac". Vďaka nedostatku zabezpečovacích prvkov môžu v objekte vzniknúť takzvané "hluché miesta", cez ktoré sa môže prípadný páchateľ do objektu dostať. Poviete si, že radšej zvolíme viac senzorov, ktoré budú schopné zachytiť čo i len najmenší pohyb. Ako by to dopadlo? I v tej najčistejšej domácnosti sa nájde hmyz, ktorý si ako svoje útočisko vyberie práve pohybový senzor. Ste na dovolenke užívate si teplo, slnko, more a zatiaľ čo vy relaxujete, vašich susedov hukot sirény obťažuje. Čo sa stane? Spôsobí to, že poplachové hlásenie vašej sirény začnú ignorovať. Teraz je váš byt, dom alebo firma nechránená a môžu nastúpiť tí, kvôli ktorým ste do zabezpečenia investovali toľké prostriedky.
Toto je iba jeden z príkladov, nehovoriac o nevhodne použitých snímačoch, nesprávnemu naprogramovaniu režimu systému, nevhodne použitej kódovacej voľby...

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sú finančne dostupnejšie, ako si mnohí myslia. Cenovo sú porovnateľné napríklad s elektrickými spotrebičmi, ktoré sa používajú v každej domácnosti. Samozrejme, cena EZS určeného pre zabezpečenie bytu v panelovom dome bude nižšia, ako cena pre zabezpečenie rodinného domu. Nepúšťajte sa do inštalácie EZS svojpomocne! Nechajte si poradiť odborníkmi. Kvalitné komponenty systému nie sú ešte zárukou bezproblémovej funkčnosti. Montážna organizácia Vám „ušije“ zabezpečovací systém na mieru! Uvedomte si, že nejde o inštaláciu počítača, domáceho kina atd. Ide o maximálnu ochranu vášho majetku pri rozumnej investícií. Namontovanie zabezpečovacieho systému licencovanou montážnou organizáciou je určitou zárukou kvality alarmu a výrazne Vám uľahčí jednanie s poisťovňami o akceptovaní zabezpečenia objektu. Buďte tí šikovnejší a poučte sa na chybách druhých!
Máte už doma zabezpečovací systém a stále si nieste istý že je váš dom, byt, alebo kancelária v bezpečí? Chcete kontrolovať svoje deti doma, kým Vy ste v práci? Nechcete investovať do kamerového systému? Máme pre vás riešenie! IP kamery už od 45€ bez DPH vyriešia Váš problém! Kontaktujte nás, radi Vám poradíme!